Ha mobiltelefon kell!
 x 

0
0-24 online rendelés
Telefonszámok
+36 30 581 1251
Nyitva tartás
H-P : 09-17
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ajánlatunk!

Szolgáltatási feltételekGSM Szalon
Nincs kép beállítva

Szolgáltatási feltételek GSM Szalon

 

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

Hatályos: 2016.09.06.

§ 1. Érvényesség

Ezen Általános üzleti feltételek lépnek hatályba az GSM Szalon terméksorából kiválasztott árucikk a www.gsmszalon.huhonlapon keresztül történő megrendeléskor.

§.2. Szerződés megkötése

 1. A vásárló a „Megrendelem” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a bevásárlókosárban található árucikkek megvételére, és elfogadja ezen Általános üzleti feltételek érvényességét.

 2. A kézhezvétel megerősítése, amely a rendelés feladása után automatikusan kiküldésre kerül, igazolja, hogy a vásárló rendelését a GSM Szalon megkapta, ez azonban nem jelenti a vásárló ajánlatának elfogadását, melyben a megrendelés kódja is megküldésre kerül.

 3. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a  GSM Szalon kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön email vásárló részére történő kiküldésével igazol vissza.

 4. A vásárló a GSM Szalon honlapján leadott rendeléssel elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.

 5. Amennyiben a vásárlást megelőzően a termékkel kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük, hívja vagy keresse emailen ügyfélszolgálatunkat Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., ahol készséggel állunk rendelkezésére.

 6. GSM Szalon áruházban vásárolt termékek továbbértékesítése nem megengedett.

 7. GSM Szalon nem fogad el telefonon történő megrendelést. A telefonon történő megrendelés esetén is a Vevőnek az (1) - (4) alapján kell eljárnia.

§.4. Termék rendelkezésre állása

 1. Amennyiben a megrendelt árucikk nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, a GSM Szalon fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a vásárló számára haladéktalanul visszautaljuk.

 1. Az (1) bekezdés hatálya az értelemszerűen szükséges változtatásokkal megmarad arra az esetre, ha a megrendelt árucikk a rendelés feladása után, de még az árucikk szállítása előtt „18 éven felülieknek” besorolást kap, mivel életkor-ellenőrzés a rendelés feladását követően technikai okokból nem lehetséges.

 2. A megrendelés vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a GSM Szalon-hoz, vagy a vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a GSM Szalon-t semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a vásárlóhoz, mert hibás email-címet adott meg, illetve az email-fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.

§.5. Átvétel és szállítás

  1. Helyszíni átvételre nincs lehetőség.

5.2. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut az ország egész területén belül 1.000.- Ft - ért házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. 15.000 FT. alatti termékeknél a honlapon a termékek mellett külön feltüntetett szállítási díjat számolunk fel.

A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

5.3. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

Az átvevő köteles az áru átvételénél az áru minőségét, mennyiségét és sérülésmentességét megvizsgálni. Amennyiben bármilyen hiányosságot észlel azt azonnal jeleznie kell az átadónak, illetve vidéki átvétel esetén telefonon az ügyfélszolgálatnak. Tel.: +36 30 581 1251

  1. A vásárló köteles a rendelést az értesítés kézhezvételéről számított 10 napon belül átvenni. A rendelés átvételéhez a vásárlónak be kell mutatni a rendelés visszaigazolását, vagy az átvételi értesítést. Amennyiben a vásárló nem veszi át rendelését az átvételi értesítő kézhezvételétől számított 10 napon belül, a GSM Szalon fenntartja magának a jogot, hogy a vásárlási szerződéstől a 11. naptól elálljon. Ebben az esetben a vásárló az esetlegesen kifizetett árnak megfelelő összegű jóváírást kap – eltérő megállapodás hiányában – az eredeti fizetés formájában (átutalás, visszautalás ugyanazon bankszámlaszámra, levonva az utalási költséget). Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető igénybe.

§.6. Fizetés, számla, kiszállítás

 1. A www.gsmszalon.hu honlapon minden ár Magyar forintban (HUF) van megadva és magába foglalja az Áfá-t (27%), de egyéb költségeket, mint pl. az esetleges házhoz szállítást nem tartalmazza. Csomagolás költség nem kerül felszámításra.

 2. A rendelési folyamat befejezése után a vásárló választhat a megjelenő fizetési módok közül.

 3. A termék kifizetésével kapcsolatban a vásárló érdekkörében felmerülő összes költség – különösen de nem kizárólag tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége – minden esetben a vásárlót terheli.

§.7. Tulajdonjog fenntartása

A kiszállított árucikk a GSM Szalon tulajdonában marad, amíg a fizetés teljes egészében meg nem történik.

§.8. Vásárlói kör meghatározása

GSM Szalon webáruházban ajánlott áruk értékesítése kizárólag fogyasztók és gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik. Az árucikkek kereskedelmi újraértékesítése nem engedélyezett. A GSM Szalon ennélfogva fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újraértékesítés céljából történt az ajánlattétel. A termékeket kizárólag háztartásban használatos mennyiségben értékesítjük, amennyiben feltételezhető, hogy a rendelés ezt a mértéket túllépi, a GSM Szalon fenntartja magának a jogot a teljesítés visszautasítására.

§.9. Fogyasztó jogszabályon alapuló elállási joga

 1. Ha a vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet 20.§. értelmében a GSM Szalon áruházban vásárolt termékek tekintetében. A fogyasztó elállhat a szerződéstől az ügyfélszolgálati email címünkön (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) vagy Postacím: 1214 Budapest Béke tér 7. 1. em. 1. alá küldött levél formájában 14 napon belül anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag, vagy – ha a határidő lejárta előtt megkapta az árut – annak visszaküldésével. A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében az (i) termék átvételének napjától számított 14 napon belül, (ii) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen fogyasztó vagy a fogyaszt ó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi, (iii) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Amennyiben a GSM Szalon  ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, az elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő lejártát követő 12 hónapon belül GSM Szalon megadja a fogyasztónak a meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított 14. napon jár le. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.

 2. Amennyiben a fogyasztónak minősülő vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a GSM Szalon-nak vagy a GSM Szalon által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A fogyasztó – a 11.§. (2) bekezdésben foglalt eset kivételével – köteles a termék visszaküldésének közvetlen költségét viselni, ezen felül egyéb költség nem terheli. A fentieken túl fogyasztó köteles megtéríteni a GSM Szalon-nak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést.

 3. GSM Szalon mindig szezonális termékeket szerez be, amely termékek beszerzésnek olyan költségei vannak, amely költségek a GSM Szalon -t a Vevőnek az áru vásárlástól való elállás esetében is terhelik. Ez a költség a termék árának 25%-a. A Vevő elállása folytán ezen a költséget a GSM Szalon nem viseli, a Vevő általi elállás folytán mindenképp a Vevőt terhelik (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. i) pont).

Áru visszajuttatása a következő címre lehetséges:

GSM Szalon Postacím (Duradgor Kft): 1214. Budapest Béke tér 7. 1. em. 1.

 1. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó információt és nyilatkozat mintát a jelen Általános üzleti feltételek 1.sz. mellékletében található.

§.10. Elállás következményei

 1. Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő. Amennyiben a fogyasztó nem tudja visszatéríteni számunkra a kapott teljesítést, illetve csak részben tudja, vagy csupán a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredően elhasznált vagy nem működő állapotban, értékcsökkenten tudja visszaadni, kötelessége az ebből eredő kárt megtéríteni.

 2. A fogyasztót terhelik a termék visszaküldésének közvetlen költségei. Amennyiben a szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket a GSM Szalon kifuvarozta a fogyasztónak, és az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza, a GSM Szalon saját költségén visszafuvarozza a terméket. Postai küldeményként a legfeljebb 30 kg súlyú, ill. 3 méter volumetrikus méretet nem meghaladó termékek küldhetők vissza.

 3. A fogyasztó által kifizetett összeget – ide értve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is – haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül utaljuk vissza. Ez a határidő az elállási szándék kézhez vételekor kezdődik. Amennyiben a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a GSM Szalon  nem téríti vissza az ebből eredő többletköltségeket. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a GSM Szalon mindaddig visszatarthatja a visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni), kivéve ha GSM Szalon kifejezetten vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszatérítés során a GSM Szalon az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 4. A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a GSM Szalon  a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti,

 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, ill. díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak,

 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében,

 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza,

 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel,

 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a GSM Szalon által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított 30. napot követően kerül sor,

 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából,

 • lezárt csomagolású hang-, ill. képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta,

 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével,

 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében,

 • fuvarozás vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki,

 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a GSM Szalon  a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállás jogát.

§.11. Felelősség

 1. Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítésekre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek a GSM Szalon  részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén a GSM Szalon csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget. A GSM Szalon részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésnek minősül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.

 2. Az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget korlátozó vagy kizáró szerződés semmis. (6:152.§)

A Ptk. 6:152.§. alapján a GSM Szalon  kizárja a kártérítési felelősségét a nem szakszerű felszerelésből adódó, vagy olyan károkért, amelyek esetén a megrendelő/vásárló a kárenyhítési kötelezettségét nem teljesítette (pl. nem rendelkezett vagyonbiztosítási szerződéssel, stb.).

A kártérítési felelősség kizárása nem terjed ki az emberi életben, testi épségben vagy egészségben bekövetkezett károkra.

 1. GSM Szalon-t semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, ill. egyéb probléma a vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.

 2. A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat. Az általunk forgalmazott termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatolunk, azonban amennyiben véletlenül mégsem kapná meg a termékkel együtt, kérjük ezt a tényt haladéktalanul, ég a termék használata előtt szíveskedjen jelezni az ügyfélszolgálatunknak, és természetesen haladéktalanul pótoljuk.

 3. GSM Szalon minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért, GSM Szalon  a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.

 4. A honlapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban a GSM Szalon nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, ill. adatvédelmi megfelelőségéért.

 5. GSM Szalon a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a www.gsmszalon.hu oldalon harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, ill. egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.

 6. GSM Szalon nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért. A vásárló a GSM Szalon honlapját kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a GSM Szalon nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelőssége kivételével.

§.12. Eljárás hibás termék esetén, reklamáció

 1. A hibás termék miatt az ezzel kapcsolatos igény az erre jogszabályban előírtak szerint érvényesíthető, írásban Duradgor Kft. 1214 Budapest Béke tér 7. 1. em. 1. címen, amely a jótállási jegyen szereplő címen.

 2. Ha a vásárló nem minősül fogyasztónak, azaz a vásárló a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 1 éven belül elévül.

 3. Kérjük a vásárolt terméket szíveskedjen az átvételkor ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült, szíveskedjen a szállítónak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Abban az esetben, ha mennyiségi vagy minőségi kifogása van, szíveskedjen ügyfélszolgálatunknak bejelenteni reklamációját. Szállítónk díjmentesen visszaszállítja a terméket, amennyiben véletlenül más vagy nem annyi terméket küldtünk, ill. a termék sérült. Ezt követően haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítjuk a megrendelt terméket.

 4. A kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról részletes információt a jelen általános üzleti feltételek 2.sz. mellékletében talál.

PANASZKEZELÉS:

panaszát írásban emailen kérjük előterjeszteni, ennek elutasítás esetén forduljon a 
A területileg illetékes békéltető testülethez, melyek az alábbiak:

 
 
 

Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető TestületBékés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testületBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető TestületBudapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető TestületCsongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető TestületFejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető TestületGyőr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető TestületHajdú-Bihar megyei Békéltető TestületHeves megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető TestületJász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet működő Békéltető TestületKomárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető TestületNógrád Megyei Békéltető TestületBaranya Megyei Békéltető TestületPest Megyei Békéltető TestületSomogy Megyei Békéltető TestületSzabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető TestületTolna Megyei Békéltető TestületVas megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető TestületVeszprém Megyei Békéltető TestületZala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

 §.13. Záró rendelkezések

 1. Ezen Általános üzleti feltételek a magyar törvények hatálya alá esnek. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak.

 2. Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye a GSM Szalon regisztrált székhelye.

 3. E megállapodás egyes pontjainak jogi érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

 4. A honlap a szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja a GSM Szalon vagy az általa feljogosított felhasználó. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett.

 5. Tevékenységünkkel kapcsolatos esetleges panasz esetén az alábbi felügyeleti szervekhez fordulhat:

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal jegyzője (1195 Budapest, Városház tér 18-20.)

Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály (1052 Budapest, Városház u. 7., Tel: (1) 450-2598, email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Budapesti Békéltető Testület ( 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Tel: +36 1 488 2186, email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
1. melléklet

Elállási/felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: ……………………..

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja:

Rendelés egyedi azonosító száma:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: …………………………

 1. melléklet

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a GSM Szalon hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, ill. mással kijavíttathatja, vagy - végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás okot adott.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az GSM Szalon nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítás&


Rólunk
Kapcsolat

GSM Szalon

Cím - csak szervízpont:
1097 Budapest
Haller utca 54.
(Értékesítés nincs)

E-mail:
info@gsmszalon.hu

Telefonszám:
+36 30 581 1251

AKCIÓS AJÁNLATOK

Add meg nevedet, e-mail címedet és mi rendszeresen elküldjük újdonságainkat, akciós ajánlatainkat!

BÍRJUK A VERSENYT

Látogassa meg a Mobilpalace.hu webüzletet a ShopManian


Az olcso.hu partnere a(z) mobilpalace.hu

 

Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz